SolidX tar nästa steg i sin utveckling med fokus på offentliga upphandlingar

SolidX tar nästa steg i sin utveckling som bolag genom att utveckla sina fokusområden och satsar nu även mot offentlig sektor och att SolidX ska delta i fler offentliga upphandlingar. Detta efter att SolidX för första gången tecknat ramavtal med ett statligt bolag, vilket kommunicerades den 14 mars 2023. Bolaget fick då möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign” med ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar.

Enligt upphandlingsmyndigheten uppgick antalet offentliga upphandlingar i Sverige under 2021 för tjänster inom IT-sektorn till 1 095 annonserade offentliga upphandlingar. Antalet ökar stadigt med en marknadstrend över de senaste åren som visar på en uppgång i antalet offentliga upphandlingar. Vidare leder cirka 35% av anbuden till avtal1. Detta tydliggör möjligheterna för SolidX att expandera sin verksamhet och nå nya målmarknader.

Att teckna vårt första offentliga ramavtal ger oss styrka och bevisar att vår expertis är efterfrågad även inom den offentliga sektorn. För att nå våra högt uppsatta tillväxtmål väljer vi därför att från och med nu göra offentliga upphandlingar till ett nytt fokusområde för oss. Behovet av IT-tjänster fortsätter att öka på marknaden, inte minst inom offentlig sektor och vi kan bidra till att tillgodose det behovet. Varje nytt ramavtal bekräftar vår kapacitet och visar vår förmåga att leverera IT-konsulter av högsta kvalitet och kan därmed leda till fler avtal."

Filip Alexanderson
Koncern-VD i SolidX