Flaggning avseende förändringar i aktieinnehav till följd av genomfört förvärv

Flaggning avseende förändringar i aktieinnehav till följd av genomfört förvärv

SolidX AB meddelar härmed att två nya aktieägare överstigit 5 procents ägarandel vardera i SolidX aktie till följd av tidigare kommunicerat genomfört förvärv (”Förvärvet”). SolidX har i enlighet med tidigare kommunicerad information emitterat aktier till Fratini Invest AB och Samorapu AB som vederlag i Förvärvet (”Vederlagsaktierna”). Fratini Invest AB och Samorapu AB:s innehav kommer uppgå till cirka 5,3 procent vardera av totalt antal aktier i SolidX AB efter registrering av Vederlagsaktierna.