SolidX ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av Utvecklarbolaget

SolidX Care ingår direktupphandling med region Halland

SolidX har idag ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Utvecklarbolaget AB och Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB (tillsammans ”Utvecklarbolaget” eller ”Bolaget”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Utvecklarbolaget till en köpeskilling om 35 MSEK. Utvecklarbolaget är ett IT- konsultbolag som specialiserar sig på att matcha erfarna och högpresterande utvecklare inom både frontend och backend med olika organisationer och företag. Bolaget grundades 2014 och huvudkontoret ligger i Stockholm. Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2022/2023 uppgick preliminärt till cirka 52,5 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 5,8 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om cirka 11,1 procent.

Förvärvet av Utvecklarbolaget (”Förvärvet”) innebär att SolidX får en betydligt starkare position i Stockholm och därmed en förlängd arm för att kunna accelerera tillväxten även där. Förvärvet innebär en fördubbling av SolidX historiska rörelseresultat samt en ökning av koncernens omsättning med cirka 50 procent. Utvecklarbolaget kommer initialt att drivas vidare under samma varumärke och ledning som tidigare, med planer om en successiv operativ integrering i koncernen, där befintliga nyckelpersoner från de förvärvade verksamheterna kommer vara en viktig del på resan. SolidX bedömer vidare att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på koncernens resultat under kommande verksamhetsåret 2023/2024.

Det här känns som ett naturligt steg att ta, som kommer gynna oss både på kort och lång sikt. Vi ser fram emot att inom kort kunna hälsa alla nya kollegor från Utvecklarbolaget välkomna ombord. Tillsammans kommer vi ha möjlighet att serva kunder i hela Sverige. Våra företagskulturer stämmer väl överens och vi delar tanken om att alltid sätta konsulten i centrum. Vi ser fram emot att tillsammans bli en ännu viktigare partner till både befintliga och nya kunder i Stockholm. Genom att kombinera Utvecklarbolagets seniora kompetens och starka marknadsposition med SolidX befintliga affärsmodell blir vårt kunderbjudande ännu mer relevant, säger Filip Alexanderson, Koncern-VD och huvudägare SolidX."