Jag kan stolt presentera vårt bästa kvartal i SolidX historia.

Inledningen av 2022 har varit en spännande period för SolidX. Vår ambition är att differentiera oss i konsultvärlden – vi vill erbjuda mest åt konsulten. Under senaste kvartalet har vi sett en fortsatt stabil tillväxttakt med nyrekryterade konsulter. Som arbetsgivare vill vi utstråla enkelhet och flexibilitet, det är så vi skapar förtroende för våra konsulter. Nu har vi passerat 100 anställda och är på god väg att etablera ett nytt affärsben vilket vi ser som ett kvitto på ett framgångsrikt koncept.

När vi nu stänger böckerna för året kan vi blicka tillbaka på ett starkt räkenskapsår som avslutades med ett positivt finansiellt resultat. Vår målsättning var att koncernen skulle nå en omsättning om 55 MSEK för hela räkenskapsåret, vilket överpresterades med att uppnå en omsättning på cirka 64 MSEK. Vidare uppgick nettoomsättningen under fjärde kvartalet till 23 742 KSEK vilket motsvarar en ökning med 83% jämfört med samma period förra räkenskapsåret.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

Tittar vi på helåret ökade nettoomsättningen med 100% jämfört med förra räkenskapsåret. Vi har sett en positiv tillväxt och i slutet av kvartalet kunde vi redovisa ett peg-tal på 0,55 som indikerar att vi har en kostnadseffektiv tillväxt i förhållande till vårt börsvärde.

En viktig del i SolidX:s erbjudande är att vi erbjuder en attraktiv kompensation åt våra konsulter. För vår del är det är en central pusselbit i vår ambition att erbjuda mer åt konsulten. Vår rekryteringstakt sedan börsnoteringen visar på att vi är en attraktiv arbetsgivare som lockar konsulter. Däremot har den höga rekryteringstakten föranlett att vi behövt agera på initialkostnaderna som uppstår vi nyrekryteringar. Därför ingick vi i ett leasingavtal med Elgiganten AB och deras samarbetspartner De Lage Landen Finans AB. Avtalet omfattar hårdvaror och nödvändigheter till hemmakontoret som våra konsulter behöver. Sammanlagt uppskattas vi uppnå kostnadsbesparingar om totalt cirka 18,5% per nyanställd för hårdvaror och ytterligare 10% per nyanställd för produkter till hemmakontoret. Med avtalet har vi nu en alltmer kostnadsmedveten och effektivare organisation på plats.

I slutskedet av mars kunde vi även meddelade att vi tagit ett första kliv i etableringen av SolidX Care. Vårt nya affärsben kommer specialisera sig mot bemanning av vårdpersonal där vi avser att applicera samma affärsmodell som i SolidX. Anton Svenberg har rekryterats som VD och kommer leda uppstarten. Vi känner att Anton är rätt person för jobbet med en lång erfarenhet inom sjukvårdsbemanning. Vi befinner oss i en spännande fas. Med en fortsatt stabil tillväxttakt inom SolidX och med etableringen av SolidX Care har vi en expansiv tid framför oss. Slutligen vill jag passa på att tacka våra investerare som är med på vår resa mot att revolutionera konsultvärlden. Nu blickar vi förväntansfullt framåt!.

Avslutningsvis vill jag tacka våra investerare som tror på vår vision att förändra konsultvärlden, tillsammans fortsätter vi vår tillväxtresa.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX