Flera milstolpar uppnådda och en fortsatt stabil rekryteringstakt

Jag är stolt över att vi kan inleda ett nytt räkenskapsår med positiva tongångar. Det första kvartalet har inletts med en fortsatt god tillväxt och den positiva trenden som vi avrundade förra räkenskapsåret med har fortlevt. Rekryteringstakten har varit stabil under sommaren – ett styrkebesked med tanke på att rekryteringar inom konsultbranschen tenderar att stagnera under sommarmånaderna.

Tittar vi på vår nettoomsättningstillväxt ser vi en markant ökning i jämförelse med motsvarande kvartal 2021. Vår exponentiella tillväxt reflekterar vår nettoomsättning som vi mer än dubblat, till 20,4 miljoner från 8,7 miljoner samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 135 procent vilket är en tillfredsställande utveckling. ”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

Den höga efterfrågan på våra konsulttjänster i kombination med vår konkurrenskraftiga lönemodell innebär att vi växer snabbt inom branschen som också präglas av tydliga kvartalsvariationer. Vårt första kvartal löper under semesterperioden där vi, liksom andra i branschen oftast ser en lägre beläggningsgrad som följd av att våra konsulter går på välförtjänt sommarsemester. Av den anledningen ser vi ett negativt rörelseresultat som uppgick till -0,9 miljoner vilket utöver minskade intäkter som följd av semestertid även förklaras av de initiala kostnader som uppstått från nyrekryterade konsulter under samma period. Resultatet går i linje med våra förväntningar som följd av en tydlig kvartalsvariation.

Förutom den höga rekryteringstakten har vi även breddat vår kundbas genom flera nya avtal. Av de mer omfattande avtalen ingick vi bland annat i ett nytt ramavtal med Betsson AB, ett av Europas ledande företag inom onlinespel. Framgent kommer SolidX kunna erbjuda ITkonsulttjänster allteftersom deras behov uppstår och vi är både stolta och glada över möjligheterna som detta digitala partnerskap innebär. I början av augusti kunde vi med glädje presentera att vi ingick ett konsultavtal med Optimera, SolidX:s första affär i Norge. Affären men Optimera markerade startskottet i vår geografiska expansion i Norge och är ett viktigt steg för vår långsiktiga etablering på den norska marknaden.

Från att befunnit oss i startgroparna med etableringen med SolidX Care har vi under sommaren intensifierat etableringen och utvecklingen av dotterbolaget. Under sommaren kunde vi med glädje informera om att vi hade rekryterat vår första specialistläkare inom radiologi som huvudsakligen kommer vara verksam i Danmark. Vidare uppnådde vi ytterligare en milstolpe för SolidX Care när vi tecknade det första direktavtalet med ett sjukhus i Danmark. Ett viktigt steg i den geografiska expansionen där vi siktar på att anta allt fler marknadsandel framöver. I mitten av augusti kunde vi meddelande att vi signerade ett andra avtal med Region Halland som träder i kraft vid starten av 2023. Med två avtal signerade känner vi att etableringen verkligen börjar få fart och vi ser fram emot att utöka med ytterligare avtal. ”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

En viktig konkurrensfördel för SolidX är vår affärsmodell. Sedan notering har vi växt snabbt och vi ser redan positiva tecken när applicerar samma modell för SolidX Care. Vi vill bibehålla samma tillväxttakt som tillåter oss att hantera de initiala kostnaderna som tillkommer från nyrekryteringar, samtidigt som vi ökar vår lönsamhet. På så vis kan vi fortsätta växa på ett hållbart och balanserat sätt.

Sammanfattningsvis känner vi oss trygga och välpositionerade i vår utveckling. Framåt kommer vi fortsätta fokusera på vår geografiska expansion och försäkra oss om att vår organiska rekrytering fortlöper som tidigare. Vi ser fram emot att leverera ännu bättre resultat och fortsätta vår resa mot framtidens konsultbolag.