SolidX AB etablerar SolidX Care – ett nytt dotterbolag specialiserat på bemanning av vårdpersonal

Vi har påbörjat etableringen av det nya dotterbolaget SolidX Care. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats kommer vi att etablera ett nytt dotterbolag specialiserat på bemanning av vårdpersonal. Som ett initialt steg i upprättandet av SolidX Care har Anton Svenberg rekryterats för att påbörja etableringen av det nya dotterbolaget.

Med SolidX Care vill vi applicera den framgångsrika affärsmodellen som SolidX har skapat för att effektivisera och modernisera sjukvårdsbemanningen. Vi ser stor potential inom området och vi ser att det råder en hög efterfrågan på vårdpersonal. Vi är trygga med att Anton kommer leda vårt nya dotterbolag och det känns spännande att inleda ett nytt samarbete. Anton bidrar med lång erfarenhet inom både sjukvårdsbemanning och affärsutveckling och vi känner oss trygga i hans förmåga att leda SolidX Care

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

Anton Svenberg har lång erfarenhet inom sjukvårdsbemanning där han har haft olika roller kopplat till bemanning och rekrytering av vårdpersonal. Anton kommer närmast från en roll som seniorkonsult på Transmedica A/S. Dessförinnan har Anton varit en central person i uppbyggandet av ett annat vårdbemanningsföretag som gick från fem till över 50 anställda under en treårsperiod och som sedan blev uppköpt av ett av Skandinaviens ledande börsnoterade vårdbemanningsbolag.

SolidX Care har ersatt den föråldrade modellen med rekryterare som stimuleras av höga bonusar med en lyhörd, intelligent plattform som sätter läkarnas intressen först och stödjer dem under hela deras karriär.”

Anton Svenberg
VD SolidX Care