Inbjudan till att teckna aktier i SolidX AB

Anmälningsperioden pågår 11 - 25 Oktober

Avanza
Nordnet
Nordic Issuing

Vi är här för att förändra konsultvärlden

SolidX är ett nytänkande och modernt konsultbolag med visionen att förändra de anställdas vardag. Bolaget erbjuder i genomsnitt 30 000 SEK mer per månad i ersättning till sina konsulter jämfört med konkurrerande bolag. Konsulterna får möjlighet till obegränsad kompetensutveckling och tillgång till en platt organisation med öppen företagskultur och attraktiv lönemodell. SolidX arbetar för frihet och flexibilitet.

Publicerade artiklar

Så ska SolidX bli nästa generations konsultbolag”

Läs mer

Solidx har gått starkt i pandemitider och väntas i år omsätta fem gånger så mycket som i fjol”

SolidX gör börsintroduktion – utmanare i konsultbranschen”

Läs mer

IPO-guide har granskat SolidX inför noteringen på Spotlight och inte hittat någon flagga.”

Läs mer

Efterlängtad direktnotering för framtidens konsultbolag”

Läs mer

SolidX vinner med låg overhead”

Läs mer

Organisk tillväxt med
accelererande
trend

Personaltillväxt 2021

233%

Vinstmarginal 2021

22%

Omsättning 2021

55M

Sammanfattning
av villkor

Anmälningsperiod: 11 oktober – 25 oktober 2021
Pris per aktie i erbjudandet: 5,00 SEK per aktie.
Erbjudandet: Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. Notera att SolidX inte kommer att tillföras något kapital i samband med Erbjudandet. Lägsta gräns för att genomföra Erbjudandet uppgår till 68 procent av den totala försäljningsvolymen, motsvarande cirka 17,0 MSEK. Transaktionskostnaderna i Erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK.
Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 000 SEK).
Antal aktier i bolaget: 31 000 000 aktier.
Värdering i Erbjudandet (pre-money):Cirka 155 MSEK.
TeckningsförbindelserBolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,95 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av den totala försäljningsvolymen. Cirka 23 procent, motsvarande 450 000 SEK, av dessa teckningsförbindelser har ingåtts av personer i styrelse och ledande personer i verksamheten
Notering på Spotlight Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 3 november 2021.
ISIN-kod: SE0016797971
Utspädning: Erbjudandet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare.

VD Filip Alexanderson kommenterar

De senaste två åren har SolidX växt med flera hundra procent. Nu är vi redo att ta oss an större utmaningar och bredda vår verksamhet.

När jag tillträdde som VD för SolidX under 2011 var det med egna erfarenheter från konsultbranschen i bagaget. Under den tid som jag agerade konsult identifierade jag både positiva och negativa aspekter med denna anställningsform. De kunskaper jag fick som anställd kunde jag själv omsätta till vad jag som konsult själv värderade och därigenom bygga upp en helt ny typ av konsultbolag som tog vara på alla de positiva aspekterna. Samtidigt kunde jag komplettera med det som jag ansåg saknades för konsulter i branschen, såsom större transparens samt tryggheten i att alltid vara uthyrd och inte riskera att hamna mellan uppdrag – något som jag tagit med mig i arbetet med att bygga upp SolidX. På SolidX anställer vi till exempel aldrig utan att ha ett uppdrag klart för konsulten i fråga, vilket minskar risken för både konsulten och vårt bolag...

Läs mer

Pressmeddelande

May 8 2024

SolidX meddelar att fusionen med Time People Group avbryts

Ladda ner

Apr 26 2024

SolidX vinner offentlig upphandling med Svealandstrafiken med ett värde på 30 miljoner

Ladda ner

Mar 28 2024

SolidX meddelar att fusionen med Time People Group senareläggs

Ladda ner
Visa alla

Rapporter

Mar 18 2024

Delårsrapport December 2023 - Januari 2024

Ladda ner

Dec 11 2023

Halvårsrapport Maj 2023 - Oktober 2023

Ladda ner

Sep 22 2023

Delårsrapport Q1 Maj 2023 - Juli 2023

Ladda ner

Mar 16 2023

Delårsrapport Nov 2022 - Jan 2023

Ladda ner
Visa alla

Kalender

2021-12-09

Halvårsrapport

2022-03-17

Delårsrapport 3

2022-05-20

Bokslutskommuniké 2021

2022-09-15

Bolagsstämma

Bolags-
styrning

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) är ett verksamhetsområde inom ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com.